021-345.41.10 office@dipet.ro

Uniflair SP

Sistem de climatizare de precizie – Sala de telecomunicatii

Unitățile de climatizare de precizie, asigura controlul temperaturii constante - sunt proiectate pentru a oferi cel mai inalt nivel eficienta de răcire si fiabilitate. Gama largă de opțiuni de configurare, permite acestor unități să fie utilizate in aplicatii multiple, atat IT ( Data Room / Data Center ) cat si non-IT ( Sali de telecomunicatii / Laboratoare metrologice / Sali de muzeu ).

Unitatea evaporatorului este convertibila , fiind concepută pentru instalare pe tavan sau pe perete, iar condensatorul se monteaza la exterior. Este conceput pentru o intretinere uşoară si in siguranta , cu acces separat la controller, la baterii şi ventilatoare. Aceste unităţi sunt disponibile si în configuraţie Direct Free-Cooling, care atunci când este activată, permite utilizarea aerului exterior pentru a asigura răcirea spatiului IT.

Beneficii

Caracteristici

  • Controllerul monitorizează şi reglează activ capacitatea de răcire pentru a asigurarea unei  temperaturi corespunzătoare in sala serverului / telecomunicatii. Controlerul asigură vizibilitate asupra funcţionării şi stării unităţii.
  • Sistemul de răcire Direct Free-Cooling - utilizează aerul exterior când temperatura aerului ambiental poate susţine sarcina de răcire si temperatura corespenzatoare
  • Dubla alimentare electrica - (Opţional) asigura redundanţa puterii absorbite
  • Compresoare tip Scroll - Utilizeaza puţine piese mobile asigurand o fiabilitate şi durată de viaţă sporite.

Exploatare

  • Integrare sistemul de management al clădirilor - Trimite alarme şi puncte de date permiţându-vă să gestionaţi infrastructura critică a unei clădiri de la un singur sistem.
  • Controllerul - Asigură control proactiv şi monitorizare în timp real printr-un afişaj alfanumeric
  • Interfaţă de reţea - Asigură gestionarea prin conectarea dispozitivului direct la reţea cu o adresă IP dedicată, evitând necesitatea unui echipament de proximitate, precum un server. Gestionarea este disponibilă prin browser web, Telnet sau SSH. Funcţiile de notificare vă informează cu privire la probleme pe măsura apariţiei acestora

Intretinere

  • Acces uşor la componente - Permite înlocuirea/întreţinerea tuturor componentelor servisabile prin panourile/uşile frontale uşor accesibile.
  • Toate dispozitivele de monitorizare aferente unităţii permit întreţinerea preventivă şi o verificare funcţională a sistemului în timpul funcţionării.